[1]
D. Y. Fallo and V. R. Bulu, “PENERAPAN ALGORITMA A STAR (A*) PADA GAME LABIRIN”, JUKANTI, vol. 5, no. 1, pp. 118–124, Apr. 2022.